IJsselwijs | Home

Wat doet IJsselWijs:

IJsselWijs biedt innovatieve en praktische oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken op het gebied van zorg, welzijn en werk. IJsselWijs kent vanuit de praktijk de mores en de dynamiek van de organisaties die in dit veld werken. Met deze kennis, een flexibele organisatie en een gezonde dosis ondernemerschap, kan IJsselWijs snel inspelen op vragen van inwoners, organisaties, overheid en marktpartijen.

Wat wil IJsselWijs?

IJsselWijs wil mensen die aan de zijlijn van de maatschappij terecht zijn gekomen, de kans geven om terug te keren naar de samenleving. IJsselWijs wil die kans vergroten door ze te ondersteunen in het ontdekken en versterken van hun eigen kracht. Daar profiteren zij zelf van, maar ook de samenleving. Want iemand die sterk in zijn schoenen staat kan eigen keuzes maken, heeft grip op zijn leven en kan iets betekenen voor een ander.

Hoe doet IJsselWijs dat?

Om de eigen kracht van mensen te ontdekken en te versterken is een veilige en professionele omgeving nodig, waarbij de vraag van de klant centraal staat. IJsselWijs pakt het integraal aan. Of het nu om zorg, welzijn of werk gaat, IJsselWijs richt deze omgeving zo in, dat de klant optimaal gebruik kan maken van de middelen die hem of haar kunnen ondersteunen. IJsselWijs biedt maatwerk.
Hiervoor heeft IJsselWijs deskundige medewerkers in huis, maar zoekt zij ook de samenwerking met instanties, overheid of marktpartijen. Een open en transparante werkwijze is in alle lagen van de organisatie vanzelfsprekend en terug te zien in de fysieke inrichting van IJsselwijs.