Nieuwsbrief 6

14 januari 2022
In deze nieuwsbrief onder andere:
-coronamaatregelen bij vervanging en ziekte;
-inschrijving nieuwe leerlingen;
-een nieuwe naam voor de school en
-citotoetsen in januari.