Ouderbetrokkenheid

Op school zijn veel ouders die ons helpen. Zo zijn er ouders actief in de Medezeggenschapsraad (MR), oudervereniging (OV) en activiteitencommissie (AC). Daarnaast zijn we altijd blij met ouders die ons assisteren bij bijv. de schoolbibliotheek, het luizenteam,  lezen met kinderen, het aankleden van de school rondom de thema's en allerlei andere school- en/of groepsactiviteiten. 

Mocht u ons kunnen en willen helpen kunt u dit aangeven bij de leerkracht van uw kind. Zij kunnen u meer informatie geven waar we hulp bij kunnen gebruiken.