Nieuwsbrief 7

04 februari 2022
Met deze maand onder andere:
-Nieuwe penningmeester gevonden;
-Inschrijven nieuwe leerlingen;
-Nieuw rapport;
-Identiteit
-Thematisch werken met IPC