Nieuwe naam bekend!!

05 juni 2022
 Nadat op 24 maart alle kinderen hun stem hadden uitgebracht de naam
  -IJsselwiek, de Blinker of IJsselwijs-  die zij het beste vonden, is er hard gewerkt aan het nieuwe logo en het feest voor de lancering.
Op 3 juni was het zo ver en werd de nieuwe naam onthuld en vanaf nu heet onze school: Basisschool IJsselwijs.