Onze school

De Mijnpleinschool Olst is vanaf 1 augustus 2021 een nieuwe school, ontstaan uit een fusie van de St. Aloysiusschool Boskamp, CBS Prins Willem Alexander en de St. Willibrord uit Olst. 
Vanaf schooljaar 2021-2022  zijn we één school, één team en zijn alle ruim 340 leerlingen onze leerlingen en zitten we samen op één locatie.

Ons Motto


Aandacht voor elkaar

Aandacht is het mooiste dat je aan iemand kunt geven. Echte aandacht is gehoord, gezien, geholpen en gewaardeerd worden. Op onze school hebben wij aandacht voor onze leerlingen, onze ouders en elkaar. In relatie en verbinding met elkaar kunnen kinderen zich ontwikkelen in een veilige en vertrouwde omgeving. Alles wat je wilt ontwikkelen, heeft aandacht nodig. Wat je aandacht geeft, groeit! Daarbij hoort ook eigenaarschap, zelf kiezen waar je aandacht naar uitgaat; zelf keuzen maken. 

Stralend

Wij willen alle kinderen bij ons op school laten stralen op hun eigen manier, waarbij we gebruik maken van elkaars talenten. Je straalt uit waar je goed in bent! 
Om kinderen te laten stralen vieren we successen, bijzondere gebeurtenissen en feesten met elkaar. Onze wens is dat de kinderen elke dag met een stralende lach uit school komen. 

Onderweg

De basisschool is als een route: je groeit er op van klein naar groot. Samen komen we onderweg van alles tegen. Ieder kind bewandelt zijn of haar eigen weg. Als je onderweg bent, kom je verder. Onze kinderen onderweg naar een plek in onze maatschappij en onderweg naar hun toekomst.